Leczenie schizofrenii w Lublinie

Schizofrenia jest chorobą psychiczną, dotykającą ok. 1% społeczeństwa. Czasami błędnie nazywana jest rozdwojeniem jaźni. Choroba ta ma podłoże biologiczne i najczęściej przejawia się nieprawidłowym odbieraniem i przeżywaniem rzeczywistości. Wczesne rozpoznanie schizofrenii zwiększa szansę na pełną remisję. Szczególnie skuteczna w leczeniu tego zaburzenia jest odpowiednio poprowadzona psychoterapia.

sm

Schizofrenia – czym jest?

Schizofrenia zaliczana jest do grupy zaburzeń psychotycznych. Osoba dotknięta tę chorobą ma problem z prawidłowym postrzeganiem otaczającej rzeczywistości. W oczach otoczenia chory często zachowuje się w sposób niezrozumiały, odbiegający od normy. Schizofrenia sprawia, że chory traci kontakt ze światem zewnętrznym i skupia się na swoich przeżyciach wewnętrznych. Schizofrenia ma zróżnicowane przyczyny oraz przebieg (może rozwijać się w sposób stopniowy lub pojawić się nagle).

Objawy schizofrenii

Objawy schizofrenii najczęściej są zauważalne wśród najbliższych osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Chory nie jest świadomy zmian w swoim zachowaniu i nie wyczuwa obecności choroby. Do najczęstszych objawów schizofrenii zaliczyć można:

  • pozytywne (wytwórcze) – są to różnego rodzaju omamy i urojenia (słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe, czuciowe),
  • negatywne (ubytkowe) – są one postrzegane jako obniżenie lub brak prawidłowych funkcji psychicznych; do takich objawów zaliczyć można np. zubożenie myślowe, uczucie pustki czy problem z okazywaniem emocji.

Schizofrenia wymaga leczenia, najczęściej zarówno farmakologicznego, jak i psychoterapeutycznego. Skupia się ono na wyciszaniu zaostrzeń choroby oraz na zmniejszeniu ryzyka nawrotu choroby.

Jak wygląda leczenie schizofrenii? W skład terapii wchodzi m.in. farmakoterapia, psychoterapia oraz psychoedukacja. O ile leczenie za pomocą leków może pozytywnie wpłynąć na objawy wytwórcze, tak farmakoterapia okazuje się mniej skuteczna w przypadku takich problemów jak dezorganizacja myślenia. Dlatego też w przypadku leczenia schizofrenii bardzo duże znaczenie ma również praca z psychoterapeutą lub psychologiem mającym doświadczenie z osobami chorującymi na schizofrenię.

Leczenie schizofrenii Lublin – SmartHeart

Leczenie schizofrenii za pomocą psychoterapii może przybierać różne formy. Do najczęściej stosowanych metod zaliczyć można:

  • terapię indywidualną,
  • terapie grupowe,
  • terapie rodzinne.

Skorzystanie z terapii pomaga pacjentom odnaleźć się w codziennym świecie, a także poznać choremu jego zaburzenie. Psychoterapia sprawia, że osoba cierpiąca na schizofrenię może wrócić do normalnego funkcjonowania (np. podejmowania aktywności zawodowej czy też prawidłowego utrzymywania relacji międzyludzkich).

Podejrzewasz u swojego bliskiego schizofrenię? A może zauważyłeś u siebie objawy, o których chciałbyś porozmawiać ze specjalistą? Skontaktuj się z naszym Centrum Psychoterapii i umów się na wizytę.

SmartHeart – leczenie schizofrenii w Lublinie i przez Internet – zapraszamy.