Regulamin

Home / Regulamin

Zasady współpracy ze specjalistami SmartHeart”

  1. Zapisanie na wizytę następuje osobiście, telefonicznie, smsowo lub przez stronę smart-heart.pl. W przypadku pierwszej wizyty konieczne jest uiszczenie płatności z góry.
  2. Czas zarezerwowany na sesję to 50 minut, prosimy o punktualność, a w przypadku spóźnienia się czas ten nie jest wydłużany.
  3. Pacjent otrzymuje przed wizytą powiadomienie w formie SMS. Nieotrzymanie SMS nie oznacza, że wizyta została odwołana.
  4. Pacjent ma prawo odwołać wizytę bezpłatnie do 24 godzin przed wizytą, w innym przypadku wizyta jest płatna.
  5. Należność za wizytę regulowana jest w gotówce podczas wizyty lub przelewem przed wizytą.

Dane do przelewu:

21 1050 1461 1000 0092 6104 5448

W tytule: zapłata za sesję psychoterapii dnia… (data) lub zapłata za psychoterapię grupową za miesiąc… (miesiąc)

Nazwa odbiorcy: SmartHeart

  1. Rachunki imienne są wystawiane na koniec miesiąca.
  2. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.Całkowity czas trwania terapii, stosowane techniki i metody są ustalane indywidualnie z terapeutą.
  3. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji ujawnianych podczas terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą i zgodą pacjenta.